VÅR BERÄTTELSE

Om Oss

En plats att utvecklas på.

Allteftersom konsultbranschen i Göteborg växer så kunde vi höra från branschkollegor att man glömmer individen, att tillsättningen av uppdrag är allt för mekanisk och där man tar ingen eller liten hänsyn till människan, vad hen vill jobba med och hur denne vill utvecklas.

Det var dessa strömningar och tendenser som gjorde att vi började fundera. Först envar, men allt eftersom tankegångarna utvecklades, tog vi upp det tillsammans och det stod tidigt klart för vad vi ville förändra. Vi skulle bygga ett bolag där konsulten är i fokus och där vi ser till utvecklingen av denne. När vi tillsammans valde uppdrag, skulle inte det ske endast efter kompetens, utan även intresse och framtida utveckling.

För vi tror på att om individen utvecklas genom uppdraget, så gör denne ett bättre jobb och kunden blir mer nöjd. Det skapas helt enkelt en uppåtgående spiral.

Nter är ett entreprenörsdrivet bolag med korta beslutsvägar där den personliga utvecklingen tas på allvar och där man som kollega och medarbetare har stor frihet att själv disponera sin tid och arbetssituation. Vi tror vi dig som konsult och har som mål att skapa balans mellan arbete och privatliv.

Utefter dessa värden har vi skapat vår unika lönemodell med  möjlighet att själv styra sin utveckling efter sina egen situationsanpassade behov.

Gunnar Bohlin

"Grundare av bolaget 2003 och har lång erfarenhet av riskanalyser och projektledning i internationella miljöer. Ordförande i flertalet bolag och har stort viltvårdintresse."

Viktor Dizayee

"Passionerad IT-Specialist med över 20 år i branchen. Driven entrepenör men mycket goda ledar och kommunikations egenskaper. Gillar att filosofera om livet."

Close Menu